In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Gwybodaeth ddefnyddiol i'r cyhoedd

Mae'n rhaid i chi allu dibynnu ar eich cyflenwad trydan, felly chi - y cwsmer - sydd ar frig ein rhestr o flaenoriaethau.

Eich diogelwch, eich hyder yn eich cyflenwad a'ch profiad pan fyddwch yn profi toriadau.

Gwasanaeth Gweinyddu Pwynt Mesurydd

Gall y gwasanaeth MPAS (Meter Point Administration Service) ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

  • Pa gwmni trydan sydd wedi'i gofrestru i ddarparu trydan i eiddo a'r dyddiad y dechreuodd y cyflenwad
  • Rhifau cyflenwad, er gwybodaeth (13 digid)
  • Rhifau cyflenwad er mwyn newid cyflenwr (21 digid - caiff ei anfon drwy'r post)

Cwsmeriaid yng Nghanolbarth Lloegr:

Meter Point Administration Service Manager
Western Power Distribution
Pegasus Business Park
Herald Way
Castle Donington
DE74 2TU

Rhif ffôn cwsmeriaid:  0845 6030618
Rhif ffôn cyflenwr:  0870 6070459

Ebost:  wpdduos@westernpower.co.uk
neu ar gyfer newidiadau cyfeiriad: wpdmpasaddress@westernpower.co.uk

Cwsmeriaid De Cymru a De Orllewin Lloegr:

Meter Point Administration Service Manager
Western Power Distribution
Elliott Road
Prince Rock
Plymouth
Devon
PL4 0SD

Rhif ffôn cwsmeriaid:  0845 6015972
Rhif ffôn cyflenwr:  01752 502299

Ebost:  wpdduos@westernpower.co.uk
neu ar gyfer newidiadau cyfeiriad:  wpdmpasaddress@westernpower.co.uk

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105