In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

New apprentices learn skills needed for the job ahead

New recruits get to grips with the basics as they embark on their engineering career.

'Look Up - Look Out'

Bonfire & firework warning.

Investment update for Spalding

 A £7m project to boost power supplies is nearing completion

£300k investment improves Westerleigh supply

Infrastructure upgrade ensures high level of service in South Gloucester area.

Heading high to replace power lines

Tower linesman are busy carrying out work on a 132kV circuit in the West Midlands.

New 'Ed Shed' for Wild Place Project

Wild Place Project in Bristol gets a new education shed.

hero-home-WELSH.jpg

Cysylltu gyda'n rhanddeiliaid

Gwybodaeth am waith ymgynghori gyda rhanddeiliaid ar ein cynllun busnes a'n ymgyrch ymwybyddiaeth cwsmeriaid ddiweddaraf.

Rhagor o wybodaeth

Toriadau trydan

Ein nod yw rhoi cymaint o rybudd â phosibl o waith cynnal a chadw ar ein rhwydwaith yn eich ardal - ond yn anffodus mae rhai toriadau trydan yn digwydd heb eu cynllunio. Os ydych chi'n profi toriad trydan cysylltwch â ni. Dylech hefyd gysylltu os ydych angen cymorth neu gyngor pellach neu os ydych am roi gwybod unrhywbeth i ni.

Rhagor o wybodaeth.

Pwy ydym ni

Western Power Distribution yw'r gweithredwr rhwydwaith dosbarthu trydan ar gyfer Canolbarth Lloegr, De Cymru a De Orllewin Lloegr.

Rhagor o wybodaeth.

Gwasanaethu ein cwsmeriaid

Rydym yn mynd a thrydan i dros 7.7 miliwn o gwsmeriaid dros ardal o 55,330 km sgwar yng Nghanolbarth Lloegr, De Cymru a De Orllewin Lloegr.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r amgylchedd yn bwysig i ni

Fel busnes rydym wedi ymrwymo i warchod yr amgylchedd ac rydym yn chwilio'n gyson am ffyrdd o leihau'n effaith arno.

Rhagor o wybodaeth

Allwn ni helpu?

Gwybodaeth argyfwng

0800 6783 105

Ffonio o ffôn symudol?

 

A ydym yn gwasanaethu eich ardal chi?

Gallwch weld os ydych chi'n cael eich gwasanaethu gan ein rhwydwaith sy'n cynnwys dros 7.7 miliwn o gwsmeriaid dros ardal ddosbarthu o 55,330 km sgwar.

Darllenwch fwy

Beth sy'n digwydd yn eich ardal chi?

Weithiau mae toriadau trydan yn digwydd, ond bryd hynny rydym yn barod i adfer eich trydan cyn gynted â phosibl. Gallwch weld os ydym yn gweithio ar fater yn eich ardal nawr.

Darllenwch fwy

Yn barod i wneud cysylltiad?

Gwnewch gais i gael eich cysylltu i'r rhwydwaith, addasu eich cysylltiad presennol neu gael amcangyfrif o'r gost neu astudiaeth dichonoldeb.

Darllenwch fwy

Gwasanaethau blaenoriaeth

Mae gennym drefniadau arbennig ar gyfer cwsmeriaid bregus sy'n dibynnu ar drydan, a sy'n bryderus am doriadau trydan.

Darllenwch fwy