X

In order to provide complete functionality, this website stores browser cookies. If you don’t allow cookies, you may not be able to use certain features of the website. For example, you may not be able to use certain features relating to log-in or order certain services. In addition, you may not be able to see personalised content or switch between languages. We recommend that you allow cookies. If you continue to use our website, we will assume that you are ok with us using cookies. If you want to reject cookies, or find out more about them, click here.

Ni yw'r gweithredydd rhwydwaith dosbarthu trydan ar gyfer Canolbarth Lloegr, De Cymru a De Orllewin Lloegr.

Rydym yn mynd â thrydan i dros 7.7 miliwn o gwsmeriaid dros ardal wasanaeth o 55,300 km sgwar.

Mae'n rhwydwaith yn cynnwys 216,000 km o wifrau uwchben a cheblau tanddaearol, a 184,000 isorsaf. Rydym yn cyflogi dros 6000 o staff.

Ein busnes

Mae mwy i Western Power Distribution na dim ond dosbarthu trydan: rydym yn darparu hyfforddiant, gwasanaethau contractio a mwy tra'n cynnal record boddhad cwsmeriaid o 100%.

Darllenwch fwy

Cyllid

Dysgwch fwy am ein manylion ariannol a sut yr ydym wedi tyfu dros y blynyddoedd.

Darllenwch fwy

Gwybodaeth rhanddeiliaid

Dysgwch sut y gallwch chi chwarae'ch rhan a sut yr ydym yn bwriadu eich ystyried chi wrth daclo sialensau'r dyfodol...

Darllenwch fwy

Gwasanaethau blaenoriaeth

Edrychwch ar y trefniadau penodol y gallwn eu gwneud ar gyfer cwsmeriaid all fod yn arbennig o bryderus am doriadau trydan oherwydd eu hamgylchiadau.

Darllenwch fwy

Amgylchedd

Dysgwch fwy am ein mentrau amgylcheddol sy'n ceisio gwella cymunedau lleol drwy elusennau cofrestredig, ysgolion a mudiadau gwirfoddol.

Darllenwch fwy

Cymunedol

Dysgwch sut yr ydym yn ymroddedig i leihau'n effaith ar yr amgylchedd a chefnogi cymunedau drwy brosiectau cymunedol.

Darllenwch fwy