In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Cyllid

Mae Western Power Distribution (WPD) yn cyhoeddi canlyniadau statudol a rheolaethol ar gyfer ei fusnesau gweithredol dosbarthu trydan.

Tan Mawrth 31, 2011, roedd WPD yn cynnwys cwmniau gweithredol De Orllewin Lloegr a De Cymru sy'n rhan o strwythur grŵp PPL WW Holdings Cyf.

Ar Ebrill 1 2011, daeth WPD yn berchennog ar Central Networks yng Nghanolbarth Lloegr, arferai fod yn eiddo i E.ON. Mae cwmniau gweithredol Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr yn cael eu cofnodi dan strwythur grŵp PPL WEM Holdings ccc. Mae adroddiadau am y gwahanol gwmniau yn cael eu paratoi yn unol a safonau yr UK Generally Accepted Accounting Practice (UK GAAP).

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105