In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Gwybodaeth ariannol

Mae'r Adroddiadau Blynyddol diweddaraf a Datganiadau Ariannol sydd ar gael ar gyfer y 31 Mawrth, 2016 ar gyfer y prif gwmnïau gweithredu ac ar gyfer y grwpiau.

Mae'r Datganiadau Ariannol wedi'u paratoi o dan y Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS ). Mae'r Datganiadau ar gyfer y cwmnïau unigol yn cael eu paratoi o dan Safon Adrodd Ariannol 101 , sy'n caniatáu ar gyfer datgelu llai .

Mae'r grŵp yn y DU yn cael ei arwain gan Western Power Distribution ccc. Y prif gwmnïau sy'n gweithredu yn y grŵp yw WPD De Orllewin Lloegr. WPD De Cymru , WPD Gorllewin Canolbarth Lloegr a WPD Dwyrain Canolbarth Lloegr .

O dan delerau mater dyled $ 500m Grŵp WEM PPL, mae'n rhaid i'r cwmni  roi ar ei wefan ddadansoddiad naratif o ganlyniadau gweithrediadau. Mae hyn yn cael ei roi isod.

  De Orllewin De Cymru Dwyrain Canolbarth Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr
2016 Adroddiad Blynyddol a
Datganiadau ariannol
Lawrlwytho Lawrlwytho Lawrlwytho Lawrlwytho
2016 Ariannol Rheoleiddio
datganiadau
Lawrlwytho Lawrlwytho Lawrlwytho Lawrlwytho
 

2016 Western grŵp plc Power Distribution Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

O dan y Datgeliad a Rheolau Tryloywder , WPD De Orllewin Lloegr a WPD De Cymru , fel issuers o ddyled manwerthu , mae'n ofynnol yn awr i baratoi datganiadau ariannol interim a sicrhau eu bod ar gael ar y wefan. Mae'r cyswllt hwn yn cael ei roi isod.

      De Cymru De Orllewin
2015 Datganiadau Ariannol Interim     Lawrlwytho Lawrlwytho
 

Naratif Rheolaeth Grŵp WEM Mawrth 2016

Cliciwch yma am berfformiad ariannol WPD (Blwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2016).

Cliciwch yma am statws credyd Grŵp WPD.

Cliciwch yma am bortffolio dyled hirdymor WPD.

I fewngofnodi, neu i wneud cais am fynediad at Ddiweddariadau Buddsoddwr, cliciwch yma.

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105