X

In order to provide complete functionality, this website stores browser cookies. If you don’t allow cookies, you may not be able to use certain features of the website. For example, you may not be able to use certain features relating to log-in or order certain services. In addition, you may not be able to see personalised content or switch between languages. We recommend that you allow cookies. If you continue to use our website, we will assume that you are ok with us using cookies. If you want to reject cookies, or find out more about them, click here.

Ein busnes

Cwmni sy’n gyfrifol am ddosbarthu trydan yng Nghanolbarth Lloegr, De Orllewin Lloegr a Chymru ydi Western Power Distribution. Mae ein busnes yn gwasanaethu 7.8 miliwn o gwsmeriaid ac ‘rydym yn cyflogi dros 6,000 aelod o staff i sicrhau y gwasaneth gorau posib.

Rydym yn cael eu rheoleiddio gan Ofgem ( Swyddfa'r Marchnadoedd Nwy a Thrydan ) ac rydym yn falch iawn o fod wedi ennill Nod Siarter y Llywodraeth , a elwir bellach yn y wobr Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid , ers 1992 

Mae Ofgem wedi cynhyrchu fideo ddefnyddiol i egluro sut mae rhwydweithiau yn gweithio. Cliciwch yma er mwyn cael mwy o wybodaeth.

Yma yn Western Power Distribution rydym yn credu mai ethos ein cwmni i gael pethau yn iawn ‘y tro cyntaf, bob tro’ sy’n gyfrifol am ein record gwasanaeth cwsmer rhagorol.

Mae'r ethos hwn wedi ei seilio ar ein egwyddorion craidd:

  • Cymeryd cyfrifoldeb personol
  • Gweithio gydag eraill i ddarganfod datrusiad
  • Dilyn y broblem i'w heithaf
  • Rhoi gwybodaeth gyson i'r cwsmer
  • Trin y cwsmer yn y modd yr hoffech gael eich trin eich hun

 

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105