In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Ardal Ddosbarthu

Western Power Distribution yw'r gweithredydd rhwydwaith dosbarthu trydan ar gyfer Canolbarth Lloegr, De Cymru a De Orllewin Lloegr.

Rydym yn mynd â thrydan i dros 7.7 miliwn o gwsmeriaid dros ardal wasanaeth 55,300 km sgwar. Mae'n rhwydwaith yn cynnwys 216,000 km o wifrau uwchben a cheblau tanddaearol, a 184,000 isorsaf.

Mae gennym 6000 o staff ar draws y 4 rhanbarth.

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105