X

In order to provide complete functionality, this website stores browser cookies. If you don’t allow cookies, you may not be able to use certain features of the website. For example, you may not be able to use certain features relating to log-in or order certain services. In addition, you may not be able to see personalised content or switch between languages. We recommend that you allow cookies. If you continue to use our website, we will assume that you are ok with us using cookies. If you want to reject cookies, or find out more about them, click here.

Gwasanaeth cwsmeriaid

Gan ein bod yn cael ein mesur yn ôl safon ein gwasanaeth i gwsmeriaid rydym yn deall pwysigrwydd ei gael yn iawn y tro cyntaf, bob tro ac mae hynny'n hanfodol i'n llwyddiant.

Mae ein staff yn gweithio'n galed i wneud yr athroniaeth hon yn realiti fel y gall ein cwsmeriaid fod yn sicr o ymateb cyflym ac effeithlon pan maent ei angen. Rydym yn ceisio cysylltu ar yr un diwrnod ag y mae ymholiad yn cael ei dderbyn pan fo hynny'n bosibl.

Mae gweithio'n agos gyda grwpiau sy'n cynrychioli buddiannau cwsmeriaid wedi arwain at sawl menter sy'n flaengar yn y diwydiant a sydd yn ceisio gwella gwasanaeth cwsmer fwy fyth.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Rhoi manylion mwy eglur am ddyfynbrisiau cwsmeriaid
 • Gwella negeseuo i gwsmeriaid yn ystod toriadau trydan
 • Rhoi rhif cyswllt 24 awr i reolwr sydd ag awdurdod i ddatrys materion cwsmer
 • Cyflwyno gwasanaethau newydd i gwsmeriaid bregus
 • Derbyn gwobr Action on Hearing Loss (formerly RNID) 'Louder than Words' am ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i gwsmeriaid a staff byddar a thrwm eu clyw.

Mae ethos ein staff o'i gael yn iawn y tro cyntaf bob tro yn seiliedig ar:

 • Cymeryd cyfrifoldeb personol
 • Gweithio gydag eraill i ddarganfod datrusiad
 • Dilyn y broblem i'w heithaf
 • Rhoi gwybodaeth gyson i'r cwsmer
 • Dilyn y rheol aur - trin y cwsmer fel yr hoffech chi gael eich trin

Mae dogfen Cod Ymarfer WPD yn rhoi manylion y gwasanaethau a gynigiwn i gwsmeriaid:

 • Sut i gysylltu â Western Power Distribution
 • Sut i gofrestru ar gyfer gwasanaethau â blaenoriaeth
 • Toriadau i’r trydan - cyngor defnyddiol
 • Toriadau wedi eu cynlluniwyd i’ch trydan
 • Pan fyddwn yn ymweld â'ch cartref
 • Cwynion - sut i gysylltu â ni

Gallwch weld manylion llawn o fewn ein Côd Ymarfer Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105