In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Gwybodaeth rhanddeiliaid

Mae pawb yn dibynnu ar drydan yn eu bywydau bob dydd. Ein gwaith ni yn WPD yw sicrhau bod cyflenwad dibynadwy o bŵer yn cyrraedd eich cartref neu eich busnes drwy ofalu am isadeiledd y rhwydwaith ddosbarthu trydan.

Mae tua 20% o'r bil trydan domestig cyffredin yn cael ei dalu'n anuniongyrchol i ni i ddosbarthu'ch pŵer. Rydym yn gweithio ar ein cynlluniau buddsoddi ar gyfer 2015-2023, a hoffem eich gwahodd i roi eich barn ynglŷn â sut y dylem wario'ch arian i gynnal, gwella a moderneidio'r rhwydwaith.

Rydym ar hyn o bryd ar 'gymal tri' ein proses ymgynghori ac mae sawl ffordd y gallwch chi ddweud eich dweud.

I rannu'ch barn ynglŷn â'n cynlluniau am y dyfodol a'r ffordd yr ydym yn cyfathrebu gyda rhanddeiliaid, ebostiwch Alex Wilkes, Rheolwr Cyswllt Rhanddeiliaid: awilkes@westernpower.co.uk

Ymgynghoriad cynllun busnes

Cliciwch yma i ddarllen ac ymateb i'n ymgynghoriad ar y cynllun busnes 2015-2023 diweddaraf.

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105