In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Amgylchedd

Fel busnes rydym wastad wedi gorfod ystyried effaith hir dymor y dewisiadau rydym yn eu gwneud. Pan rydym yn adnewyddu rhannau o’n rhwydwaith sydd wedi dod i ddiwedd eu hoes rydym yn gorfod meddwl am sut y bydd y rhwydwaith yn cael ei defnyddio i’r dyfodol, a sicrhau ei bod yn addas i bwrpas, nid yn unig ar gyfer cwsmeriaid heddiw ond ar gyfer eu plant a’u hwyrion hefyd.

Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i weithredu mewn ffordd sy'n lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Rydym yn gweithio yn gyson i gyrraedd safonau cydymffurfio amgylcheddol uchel a gweithredu’n fwy effeithlon. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn arbennig, rydym wedi bod yn hyrwyddo cyfrifoldeb amgylcheddol a chynaliadwyedd ymysg staff a rheolwyr yn WPD, ac rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid sy'n cynrychioli ystod eang o ddiddordebau amgylcheddol a threftadaeth.

Mae copi o'n Hadroddiad Amgylcheddol Arloesi ac ar gyfer 2016/17 i'w gweld yma.