X

In order to provide complete functionality, this website stores browser cookies. If you don’t allow cookies, you may not be able to use certain features of the website. For example, you may not be able to use certain features relating to log-in or order certain services. In addition, you may not be able to see personalised content or switch between languages. We recommend that you allow cookies. If you continue to use our website, we will assume that you are ok with us using cookies. If you want to reject cookies, or find out more about them, click here.

Lleoliad offer WPD

Os ydych yn cynllunio neu'n ymgymryd â gwaith safle mae angen i chi wybod am geblau tanddaearol, gwifrau uwchben ac offer trydanol eraill sy'n agos at ble rydych yn gweithio. Peidiwch â chymryd siawns - rydym yma i helpu, felly cysylltwch â ni am gynlluniau cyn i chi ddechrau gweithio.

Dylai cwsmeriaid domestig / preifat wneud cais am gynlluniau gan ddefnyddio'r rhif ffôn, e-bost neu gyfeiriad post a ddangosir isod.

Gall cwmnïau a sefydliadau ofyn am gynlluniau trwy LinesearchbeforeUdig (LSBUD) - Mae'r wefan hon yn darparu yr un cynlluniau a gwasanaeth o safon uchel y mae system WPD Webmap wedi ei wneud yn y gorffennol, gyda'r fantais ychwanegol o allu ymchwilio dros 40 perchnogion asedau eraill mewn un ymholiad. Mae'n cynnwys gwaith trydan uwchebn ac o dan y ddaear, nwy, tanwydd pwysedd uchel, dŵr a rhwydweithiau ffibr optig. (Nodwch: nid yw pob perchnog asedau yn cael eu cynrychioli gan LSBUD, a dylech wneud ymholiadau annibynnol i'r holl sefydliadau perthnasol eraill hefyd). Mae'r gwasanaeth hwn yn eich galluogi i ofyn am gynlluniau ar-lein a derbyn pecyn gwybodaeth yn ôl drwy e-bost o fewn munudau.

Cliciwch yma i wneud cais am gynllun.

Mae LinesearchbeforeUdig yn rhad ac am ddim ar gyfer cyfleustodau ac awdurdodau lleol (gan gynnwys contractwyr sy'n gwneud gwaith cloddio ar eu rhan) a Darparwyr Cysylltiad Annibynnol cofrestredig gyda Lloyds(ICP). Mae'r gwasanaeth hwn hefyd yn rhad ac am ddim ar gyfer penseiri, datblygwyr ac ymgynghorwyr. Gall berchnogion asedau eraill godi tâl.

Codir tâl am unrhyw sefydliad sy'n ailwerthu'r cynlluniau hyn, megis cwmnïau chwilio. Mae dulliau talu gwahanol ar gael, gweler y rhestr brisiau isod am fanylion.

Gellir gofyn am gynlluniau papur o hyd, fodd bynnag, efallai y bydd tâl. Cliciwch yma i weld ein rhestr brisiau cyfredol. 

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:
 
Ffôn  0121 623 9780
Ffacs 0121 623 9223
Ebost  WPDMapResponse@westernpower.co.uk

Post
Map Response Team
Western Power Distribution
Mapping Centre
Toll End Road
Tipton
West Midlands
DY4 0HH

I fewngofnodi, neu i wneud cais am fynediad llawn i'r Datganiadau Datblygu Tymor Hir a'r Mapio Raddfa Fach ar gyfer WPD, cliciwch yma.

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105