In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Adborth

Mae adborth gan gwsmeriaid yn bwysig i ni fel modd o'n helpu i ddatblygu a gwella fel busnes.

Rydym wastad yn eiddgar i glywed gan ein cwsmeriaid os oes ganddynt awgrymiadau neu os ydynt wedi cael profiadau uniongyrchol gyda ni.

Os ydych yn teimlo y buasech yn hoffi rhoi sylw neu adborth ynglŷn â'n perfformiad, cysylltwch â:

Tony Taylor
Information Centre Manager
Western Power Distribution
Avonbank
Feeder Road
Bristol
BS2 0TB
Ffôn:  0117 933 2081
Ffacs:  0117 933 2428

Neu rhowch eich manylion yma:

Feedback