X

In order to provide complete functionality, this website stores browser cookies. If you don’t allow cookies, you may not be able to use certain features of the website. For example, you may not be able to use certain features relating to log-in or order certain services. In addition, you may not be able to see personalised content or switch between languages. We recommend that you allow cookies. If you continue to use our website, we will assume that you are ok with us using cookies. If you want to reject cookies, or find out more about them, click here.

Gyrfaoedd

Croeso i adran recriwtio Western Power Distribution, lle y cewch bopeth sydd ei angen arnoch i'ch helpu i ystyried gyrfa gyda ni.

Mae Western Power Distribution yn gyflogwr blaenllaw yng Nghanolbarth Lloegr, De Cymru a De Orllewin Lloegr yn cyflogi dros 6,000 o staff. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa ar bob lefel ac rydym yn annog ceisiadau gan bobl frwdfrydig.

Swyddi gwag

Mae gennym nifer o swyddi ar gael ar draws y cwmni. Oes gennych chi yr hyn yr ydym ni'n chwilio amdano?

Darllenwch fwy

Hyfforddi

Gyda'n cyfleusterau hyfforddi ein hunain yn Taunton a Tipton, mae datblygiad ein staff yn flaenoriaeth amlwg.

Darllenwch fwy

Prentisiaethau

Rydym yn chwilio am bobl i'w hyfforddi drwy Gynllun Prentisiaethau Technegol WPD i ddod yn grefftwyr drwy Ganolbarth a De Orllewin Lloegr, a De Cymru.

Darllenwch fwy

Graddedigion

Rydym yn chwilio'n gyson am raddedigion peirianneg o'r safon uchaf i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu gwasanaeth cwsmer a pherfformiad rhwydwaith rhagorol i'n cwsmeriaid.

Darllenwch fwy

Buddiannau

Fel cwmni rydym yn credu mewn cynnig ystod eang o fuddiannau i'n holl staff.

Darllenwch fwy

Pam ein dewis ni

Fel cyflogwr blaengar yng Nghanolbarth Lloegr, De Cymru a De Orllewin Lloegr, rydym yn ymroddedig i ddenu pobl o'r safon uchaf a chefnogi eu tŵf a'u datblygiad.

Darllenwch fwy

Cysylltu â ni

Eisiau ymuno â'n tîm? Dyma lle cewch y manylion cyswllt perthnasol ar draws ein rhabarthau.

Darllenwch fwy