X

In order to provide complete functionality, this website stores browser cookies. If you don’t allow cookies, you may not be able to use certain features of the website. For example, you may not be able to use certain features relating to log-in or order certain services. In addition, you may not be able to see personalised content or switch between languages. We recommend that you allow cookies. If you continue to use our website, we will assume that you are ok with us using cookies. If you want to reject cookies, or find out more about them, click here.

Graddedigion

Mae gan Western Power Distribution her adnoddau sylweddol i gwrdd ag o dros y blynyddoedd nesaf. Rydym yn cydnabod ein hangen i recriwtio graddedigion o galibr uchel o gefndir peirianneg drydanol er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid a pherfformiad rhwydwaith i'n cwsmeriaid.

Mae dosbarthu trydan yn faes hynod ddiddorol a heriol i weithio ynddo ac rydym yn gobeithio y byddwch yn ystyried ni er mwyn adeiladu eich gyrfa peirianneg.

Am beth rydym yn chwilio

Addysg

Rydym angen o leiaf gradd 2il Ddosbarth Anrhydedd mewn maes peirianneg drydanol.

Sgiliau

  • Cyfathrebu clir da, yn ysgrifenedig ac ar lafar
  • Sgiliau datrys problemau sgiliau rhifedd da
  • Y gallu i dderbyn a datblygu gwybodaeth dechnegol.

Beth rydym yn gynnig

Mae Western Power Distribution yn cynnig cynllun i raddedigion sydd cynhwysfawr ar gyfer graddedigion gyda chyflog cystadleuol. Mae ein cynllun 18 mis yn cynnwys cymysgedd o leoliadau hyfforddiant ffurfiol ac ymarferol helaeth ar draws ein cwmni.

Mae graddedigion yn gallu cael profiad o ystod eang o waith technegol a meysydd busnes gwahanol o fewn ein cwmni, yn ogystal â dilyn hyfforddiant yn ymwneud â chynnal a chadw a gweithredu’r rhwydweithiau foltedd uchel ac isel. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd graddedigion yn cael eu penodi i swyddi o fewn Dylunio a Datblygu adran sy'n dylunio cynlluniau hyd at 123kV neu'r adran Prosiectau sy'n gosod ac yn comisiynu’r cynlluniau hyn.

Gydag ystod o heriau technegol a datblygiadau technolegol ar y gorwel ni fu erioed amser gwell i ymuno â'r diwydiant trydan a Western Power Distribution.

Am ragor o fanylion, cysylltu â ni:

Dwyrain Canolbarth Lloegr - 01332 623115

Gorllewin Canolbarth Lloegr - 01216 239491

De Cymru - 02920 535148

De Orllewin Lloegr - 0117 9332420

 

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105