In order to provide complete functionality this website needs your consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the website including,but not limited to log in, order services, see personalised content or switch between languages. It is recommended that you allow cookies. More information

Hyfforddiant

Mae datblygiad parhaus ein staff yn flaenoriaeth i WPD. Bob blwyddyn mae pob gweithiwr yn cymryd rhan mewn adolygiad datblygu perfformiad blynyddol gyda'u rheolwr llinell ble mae cyfleoedd datblygu a gofynion hyfforddi yn cael eu trafod.

Mae gan y cwmni ei gyfleusterau hyfforddi pwrpasol eu hun yn Taunton a Tipton, lle mae'r rhan fwyaf o'r hyfforddiant gweithredol a thechnegol yn digwydd. Mae gan y ganolfan enw da yn genedlaethol am ragoriaeth ac yn aml yn darparu hyfforddiant allanol ar gyfer cwmnïau trydan eraill.

Os ystyrir yn briodol a pherthnasol, gall gweithwyr cyflogedig hefyd wneud cymwysterau proffesiynol ychwanegol yn WPD a bydd y cwmni yn aml yn ystyried noddi’r astudiaethau ychwanegol hyn os ydynt yn gysylltiedig â rôl unigolyn gyda'r busnes. Rydym yn credu trwy annog ein staff i barhau â hyfforddiant yn y gweithle y byddent yn awyddus i ddatblygu  eu gyrfaoedd yn WPD.

Sut allwn ni helpu?

I roi gwybod am doriad pŵer neu i siarad â swyddog cwsmeriaid ffoniwch:

0800 6783 105