X

In order to provide complete functionality, this website stores browser cookies. If you don’t allow cookies, you may not be able to use certain features of the website. For example, you may not be able to use certain features relating to log-in or order certain services. In addition, you may not be able to see personalised content or switch between languages. We recommend that you allow cookies. If you continue to use our website, we will assume that you are ok with us using cookies. If you want to reject cookies, or find out more about them, click here.

Prentisiaethau

Rydym yn chwilio am bobl i’w hyfforddi drwy'r Cynllun Prentisiaeth Technegol WPD i fod yn grefftwyr ledled Canolbarth Lloegr, De Orllewin Lloegr a De Cymru.

Mae crefftwyr yn cael eu rhannu'n grwpiau fel a ganlyn:
• Crefftwr Gwifrau Uwchben - yn gweithio ar y gwifrau uwchben y ddaear sy’n gallu cael eu cynnal gan bolion pren neu dyrau dur (peilonau);
• Crefftwr Saer - yn gweithio ar y ceblau tanddaearol;
• Crefftwr Ffitiwr - nifer fach o bobl yn gweithio ar swîts a newidyddion yn ein his-orsafoedd.

Mae'r hyfforddiant craidd yn para am o leiaf ddwy flynedd, yn ddibynnol ar gynnydd. Yn ystod yr amser bydd gofyn i'r prentisiaid basio arholiadau Technoleg Drydanol Peirianneg City and Guilds 2339 Lefel 2 a Lefel 3 trwy ddysgu agored Manchester a chwblhau ein Portffolio Record Prentisiaeth Dechnegol (TAR).

Bydd y rhan fwyaf o'r hyfforddiant 'yn y gwaith' mewn depo lleol gyda chrefftwyr profiadol, ond bydd cyfran sylweddol yn golygu bod y prentis yn mynychu cyrsiau hyfforddiant ffurfiol naill ai o ganolfan hyfforddi yn Taunton, Gwlad yr Haf neu Tipton, Gorllewin Canolbarth Lloegr. Gall nifer fach o gyrsiau gael eu cynnal yn ein Canolfannau Plant yng Nghwmbrân, De Cymru, a Huthwaite, Swydd Nottingham.

Addysg

Lleiafswm o 5 TGAU neu gymwysterau cyfatebol ar radd C neu uwch, sy'n gorfod cynnwys Mathemateg, Saesneg iaith ac un pwnc Gwyddoniaeth. Nid yw Lefel 1 neu Lefel 2 NVQ neu Keys Skills neu Sgiliau Gweithredol yn gyfwerth  â TGAU.

Am ragor o fanylion, cysylltu â ni:

Dwyrain Canolbarth Lloegr - 01332 623115

Gorllewin Canolbarth Lloegr - 01216 239491

De Cymru - 02920 535148

De Orllewin Lloegr - 0117 9332420