Skip to main content

Adborth

Mae adborth gan gwsmeriaid yn bwysig i ni fel modd o'n helpu i ddatblygu a gwella fel busnes.

Rydym wastad yn eiddgar i glywed gan ein cwsmeriaid os oes ganddynt awgrymiadau neu os ydynt wedi cael profiadau uniongyrchol gyda ni.

Os ydych yn teimlo y buasech yn hoffi rhoi sylw neu adborth ynglŷn â'n perfformiad, cysylltwch â:

Tony Taylor
Information Centre Manager
Western Power Distribution
Avonbank
Feeder Road
Bristol
BS2 0TB
Ffôn:  0117 933 2081
Ffacs:  0117 933 2428

Neu rhowch eich manylion yma:

Feedback