Skip to main content

Amgylchedd

Fel busnes rydym wastad wedi gorfod ystyried effaith hir dymor y dewisiadau rydym yn eu gwneud. Pan rydym yn adnewyddu rhannau o’n rhwydwaith sydd wedi dod i ddiwedd eu hoes rydym yn gorfod meddwl am sut y bydd y rhwydwaith yn cael ei defnyddio i’r dyfodol, a sicrhau ei bod yn addas i bwrpas, nid yn unig ar gyfer cwsmeriaid heddiw ond ar gyfer eu plant a’u hwyrion hefyd.

Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i weithredu mewn ffordd sy'n lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Rydym yn gweithio yn gyson i gyrraedd safonau cydymffurfio amgylcheddol uchel a gweithredu’n fwy effeithlon. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn arbennig, rydym wedi bod yn hyrwyddo cyfrifoldeb amgylcheddol a chynaliadwyedd ymysg staff a rheolwyr yn WPD, ac rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid sy'n cynrychioli ystod eang o ddiddordebau amgylcheddol a threftadaeth.

Mae copi o'n Hadroddiad Amgylcheddol Arloesi ac ar gyfer 2016/17 i'w gweld yma.