Skip to main content

Ardal Ddosbarthu

Western Power Distribution yw'r gweithredydd rhwydwaith dosbarthu trydan ar gyfer Canolbarth Lloegr, De Cymru a De Orllewin Lloegr.

Rydym yn mynd â thrydan i dros 7.7 miliwn o gwsmeriaid dros ardal wasanaeth 55,300 km sgwar. Mae'n rhwydwaith yn cynnwys 216,000 km o wifrau uwchben a cheblau tanddaearol, a 184,000 isorsaf.

Mae gennym 6000 o staff ar draws y 4 rhanbarth.