Skip to main content

Beth sy'n digwydd

Bydd map ar gael ar y dudalen hon yn fuan, yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â thoriadau trydan yn eich ardal leol chi, a phwy i gysylltu â nhw am wybodaeth bellach.


Click here to view power cut incidents across the WPD region

Subject to high load this may take some time to respond.