Skip to main content

Cwynion

Os nad ydych yn fodlon gyda'n gwasanaeth

Rydym yn ymroddedig i roi gwasanaeth cwsmer rhagorol i chi, y tro cyntaf, bob tro.

Weithiau, serch hynny, gall pethau fynd o'i le. Rydym eisiau gwybod pan mae hynny'n digwydd fel y gallwn ddatrys unrhyw broblemau cyn gynted ag y bo modd.

I gysylltu â ni, llenwch y manylion isod, neu am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r broses gwynion ewch i'n tudalen Sut i wneud cŵyn.

Complaints
 Security code