Skip to main content

Cyllid

Mae Western Power Distribution (WPD) yn cyhoeddi canlyniadau statudol a rheolaethol ar gyfer ei fusnesau gweithredol dosbarthu trydan.

Tan Mawrth 31, 2011, roedd WPD yn cynnwys cwmniau gweithredol De Orllewin Lloegr a De Cymru sy'n rhan o strwythur grŵp PPL WW Holdings Cyf.

Ar Ebrill 1 2011, daeth WPD yn berchennog ar Central Networks yng Nghanolbarth Lloegr, arferai fod yn eiddo i E.ON. Mae cwmniau gweithredol Dwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr yn cael eu cofnodi dan strwythur grŵp PPL WEM Holdings ccc. Mae adroddiadau am y gwahanol gwmniau yn cael eu paratoi yn unol a safonau yr UK Generally Accepted Accounting Practice (UK GAAP).