Skip to main content

Cystadleuaeth mewn cysylltiadau

Gall y gwaith sydd ei angen ar gyfer cysylltiad trydan arferol gael ei rannu'n ddau.

Gall yr holl waith yn cynnwys y cyswllt terfynol â'n rhwydwaith bresennol gael ei wneud unai gennym ni neu gan Ddarparwr Cysylltiadau Annibynnol, ac mae'n waith y gellir cystadlu amdano.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â sut mae cystadleuaeth yn gweithio yn y broses gysylltu, edrychwch ar y daflen yma.