Skip to main content

Ein busnes

Cwmni sy’n gyfrifol am ddosbarthu trydan yng Nghanolbarth Lloegr, De Orllewin Lloegr a Chymru ydi Western Power Distribution. Mae ein busnes yn gwasanaethu 7.8 miliwn o gwsmeriaid ac ‘rydym yn cyflogi dros 6,000 aelod o staff i sicrhau y gwasaneth gorau posib.

Rydym yn cael eu rheoleiddio gan Ofgem ( Swyddfa'r Marchnadoedd Nwy a Thrydan ) ac rydym yn falch iawn o fod wedi ennill Nod Siarter y Llywodraeth , a elwir bellach yn y wobr Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid , ers 1992 

Mae Ofgem wedi cynhyrchu fideo ddefnyddiol i egluro sut mae rhwydweithiau yn gweithio. Cliciwch yma er mwyn cael mwy o wybodaeth.

Yma yn Western Power Distribution rydym yn credu mai ethos ein cwmni i gael pethau yn iawn ‘y tro cyntaf, bob tro’ sy’n gyfrifol am ein record gwasanaeth cwsmer rhagorol.

Mae'r ethos hwn wedi ei seilio ar ein egwyddorion craidd:

  • Cymeryd cyfrifoldeb personol
  • Gweithio gydag eraill i ddarganfod datrusiad
  • Dilyn y broblem i'w heithaf
  • Rhoi gwybodaeth gyson i'r cwsmer
  • Trin y cwsmer yn y modd yr hoffech gael eich trin eich hun