Skip to main content

Ynglŷn â'n rhwydwaith

Mae trydan yn cael ei gludo ar draws y wlad drwy'r Grid Cenedlaethol ar 275,000 neu 400,000 folt. Mae'n cael ei leihau i 132,000 folt ar gyfer dosbarthu rhanbarthol mewn is-orsafoedd a elwir yn Bwyntiau Cyflenwi Grid (PCG).

Oddi yno caiff ei ddosbarthu i is-orsafoedd pellach drwy linellau uwchben neu geblau tanddaear ar 132,000 folt. Mae'r foltedd yn cael ei leihau eto i 33,000 folt ac yna i 11,000 folt.

Yna mae'r rhwydwaith dosbarthu'n cludo'r trydan i drefi a phentrefi unigol ledled Canolbarth Lloegr, De Cymru a De Orllewin Lloegr, lle mae is-orsafoedd dosbarthu'n newid y foltedd i 230 folt.

Mae ein rhwydwaith yn cynnwys dros 216,000 km o linellau a cheblau,a dros 184,000 o drawsnewidwyr sy'n cael eu defnyddio i leihau foltedd. Mae'r trawsnewidwyr yn amrywio mewn maint o unedau mawr sy'n gallu cyflenwi tref, i rai bychain ar bolion sy'n gwasanaethu bythynnod anghysbell.

Rydym yn ymroddedig i ddarparu cyflenwad trydan diogel a dibynadwy, ac yn gweithio'n gyson i wella safon y gwasanaeth i'n cwsmeriaid.