Skip to main content

Graddedigion

Mae gan Western Power Distribution her adnoddau sylweddol i gwrdd ag o dros y blynyddoedd nesaf. Rydym yn cydnabod ein hangen i recriwtio graddedigion o galibr uchel o gefndir peirianneg drydanol er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid a pherfformiad rhwydwaith i'n cwsmeriaid.

Mae dosbarthu trydan yn faes hynod ddiddorol a heriol i weithio ynddo ac rydym yn gobeithio y byddwch yn ystyried ni er mwyn adeiladu eich gyrfa peirianneg.

Am beth rydym yn chwilio

Addysg

Rydym angen o leiaf gradd 2il Ddosbarth Anrhydedd mewn maes peirianneg drydanol.

Sgiliau

  • Cyfathrebu clir da, yn ysgrifenedig ac ar lafar
  • Sgiliau datrys problemau sgiliau rhifedd da
  • Y gallu i dderbyn a datblygu gwybodaeth dechnegol.

Beth rydym yn gynnig

Mae Western Power Distribution yn cynnig cynllun i raddedigion sydd cynhwysfawr ar gyfer graddedigion gyda chyflog cystadleuol. Mae ein cynllun 18 mis yn cynnwys cymysgedd o leoliadau hyfforddiant ffurfiol ac ymarferol helaeth ar draws ein cwmni.

Mae graddedigion yn gallu cael profiad o ystod eang o waith technegol a meysydd busnes gwahanol o fewn ein cwmni, yn ogystal â dilyn hyfforddiant yn ymwneud â chynnal a chadw a gweithredu’r rhwydweithiau foltedd uchel ac isel. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd graddedigion yn cael eu penodi i swyddi o fewn Dylunio a Datblygu adran sy'n dylunio cynlluniau hyd at 123kV neu'r adran Prosiectau sy'n gosod ac yn comisiynu’r cynlluniau hyn.

Gydag ystod o heriau technegol a datblygiadau technolegol ar y gorwel ni fu erioed amser gwell i ymuno â'r diwydiant trydan a Western Power Distribution.

Am ragor o fanylion, cysylltu â ni:

Dwyrain Canolbarth Lloegr - 01332 623115

Gorllewin Canolbarth Lloegr - 01216 239491

De Cymru - 02920 535148

De Orllewin Lloegr - 0117 9332420