Skip to main content

Gwasanaeth cwsmeriaid

Gan ein bod yn cael ein mesur yn ôl safon ein gwasanaeth i gwsmeriaid rydym yn deall pwysigrwydd ei gael yn iawn y tro cyntaf, bob tro ac mae hynny'n hanfodol i'n llwyddiant.

Mae ein staff yn gweithio'n galed i wneud yr athroniaeth hon yn realiti fel y gall ein cwsmeriaid fod yn sicr o ymateb cyflym ac effeithlon pan maent ei angen. Rydym yn ceisio cysylltu ar yr un diwrnod ag y mae ymholiad yn cael ei dderbyn pan fo hynny'n bosibl.

Mae gweithio'n agos gyda grwpiau sy'n cynrychioli buddiannau cwsmeriaid wedi arwain at sawl menter sy'n flaengar yn y diwydiant a sydd yn ceisio gwella gwasanaeth cwsmer fwy fyth.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Rhoi manylion mwy eglur am ddyfynbrisiau cwsmeriaid
 • Gwella negeseuo i gwsmeriaid yn ystod toriadau trydan
 • Rhoi rhif cyswllt 24 awr i reolwr sydd ag awdurdod i ddatrys materion cwsmer
 • Cyflwyno gwasanaethau newydd i gwsmeriaid bregus
 • Derbyn gwobr Action on Hearing Loss (formerly RNID) 'Louder than Words' am ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i gwsmeriaid a staff byddar a thrwm eu clyw.

Mae ethos ein staff o'i gael yn iawn y tro cyntaf bob tro yn seiliedig ar:

 • Cymeryd cyfrifoldeb personol
 • Gweithio gydag eraill i ddarganfod datrusiad
 • Dilyn y broblem i'w heithaf
 • Rhoi gwybodaeth gyson i'r cwsmer
 • Dilyn y rheol aur - trin y cwsmer fel yr hoffech chi gael eich trin

Mae dogfen Cod Ymarfer WPD yn rhoi manylion y gwasanaethau a gynigiwn i gwsmeriaid:

 • Sut i gysylltu â Western Power Distribution
 • Sut i gofrestru ar gyfer gwasanaethau â blaenoriaeth
 • Toriadau i’r trydan - cyngor defnyddiol
 • Toriadau wedi eu cynlluniwyd i’ch trydan
 • Pan fyddwn yn ymweld â'ch cartref
 • Cwynion - sut i gysylltu â ni

Gallwch weld manylion llawn o fewn ein Côd Ymarfer Gwasanaeth Cwsmeriaid.