Skip to main content

Gwasanethau blaenoriaeth

Gwasanaethau Blaenoriaeth

Ymuno â'r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

I cofrestru am wasanaeth blaenoriaeth cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod neu gallwch gwblhau ffurflen ar-lein yma.

I ymuno â'n Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Byddwn angen eich enw, cyfeiriad a rhif(au) ffôn a'r rheswm eich bod yn ddibynnol yn feddygol ar drydan, neu yn fregus.

Ar gyfer cwsmeriaid yng Nghanolbarth Lloegr cysylltwch â:

Priority Customer Services
Records Team
Western Power Distribution
Herald Way
Pegasus Business Park
Castle Donington
Derbyshire
DE74 2TU

Ffôn  0800 096 3080
Tecstffôn  0845 6012318 (or use Text Relay)
Ffacs  01208 892292
Ebost  wpdpriorityservmids@westernpower.co.uk*
*Dim ond yn ystod oriau swyddfa y mae negeseuon i'r cyfeiriad ebost yma yn cael eu darllen. Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am doriad i'r trydan cliciwch yma.

Ar gyfer cwsmeriaid yn Ne Cymru a De Orllewin Lloegr cysylltwch â:

Priority Customer Services
Records Team
Western Power Distribution
Lostwithiel Road
Bodmin
Cornwall
PL31 1DE

Ffôn  0800 096 3080
Tecstffôn  0845 6012318 (or use Text Relay)
Ffacs  01208 892292
Ebost  wpdpriorityservices@westernpower.co.uk*
*Dim ond yn ystod oriau swyddfa y mae negeseuon i'r cyfeiriad ebost yma yn cael eu darllen. Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am doriad i'r trydan cliciwch yma.

Manteision o fod ar ein cofrestr

Weithiau mae toriadau i’r trydan yn digwydd am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth ni.
Rydym yn deall y gall hyn fod yn bryderus os ydych yn dibynnol ar drydan ar gyfer offer meddygol neu os ydych mewn oed, yn sâl neu yn anabl.

Os ydych yn ymuno â’n Gwasanaeth Cofrestr Blaenoriaeth sy’n RHAD AC AM DDIM, gallwn:

  • Roi rhif uniongyrchol i chi ffonio os oes toriad i’r trydan fel y gallwch gysylltu â ni yn syth
  • Cytuno ar gyfrinair cyn i ni ymweld fel eich bod yn teimlo yn ddiogel
  • Darparu cymorth arbennig os oes angen trwy’r Groes Goch
  • Rhoi gwybod i chi am doriadau sydd wedi eu cynllunio
  • Eich diweddaru chi cymaint ag y gallwn yn ystod toriadau sydd heb eu cynllunio


Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau a sut i gysylltu â ni.

Cliciwch yma am ein taflen gynghori ar gyfer toriadau trydan.

Gall cwsmeriaid ar ein cofrestr ofyn i ni gytuno ar gyfrinair pe bai angen i ni ymweld â nhw. Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel ac yn gwybod pwy sydd wrth eu drws.

Mae gennym hefyd gytundeb gyda'r Groes Goch Brydeinig sy'n caniatau iddyn nhw fynychu argyfyngau ar raddfa fawr a chefnogi cwsmeriaid sydd heb bŵer.