Skip to main content

Gwybodaeth ddefnyddiol i'r cyhoedd

Mae'n rhaid i chi allu dibynnu ar eich cyflenwad trydan, felly chi - y cwsmer - sydd ar frig ein rhestr o flaenoriaethau.

Eich diogelwch, eich hyder yn eich cyflenwad a'ch profiad pan fyddwch yn profi toriadau.

Gwasanaeth Gweinyddu Pwynt Mesurydd

Gall y gwasanaeth MPAS (Meter Point Administration Service) ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

  • Pa gwmni trydan sydd wedi'i gofrestru i ddarparu trydan i eiddo a'r dyddiad y dechreuodd y cyflenwad
  • Rhifau cyflenwad, er gwybodaeth (13 digid)
  • Rhifau cyflenwad er mwyn newid cyflenwr (21 digid - caiff ei anfon drwy'r post)

Cwsmeriaid yng Nghanolbarth Lloegr:

Meter Point Administration Service Manager
Western Power Distribution
Pegasus Business Park
Herald Way
Castle Donington
DE74 2TU

Rhif ffôn cwsmeriaid:  0845 6030618
Rhif ffôn cyflenwr:  0870 6070459

Ebost:  wpdduos@westernpower.co.uk
neu ar gyfer newidiadau cyfeiriad: wpdmpasaddress@westernpower.co.uk

Cwsmeriaid De Cymru a De Orllewin Lloegr:

Meter Point Administration Service Manager
Western Power Distribution
Elliott Road
Prince Rock
Plymouth
Devon
PL4 0SD

Rhif ffôn cwsmeriaid:  0845 6015972
Rhif ffôn cyflenwr:  01752 502299

Ebost:  wpdduos@westernpower.co.uk
neu ar gyfer newidiadau cyfeiriad:  wpdmpasaddress@westernpower.co.uk