Skip to main content

Gwybodaeth rhanddeiliaid

Mae pawb yn dibynnu ar drydan yn eu bywydau bob dydd. Ein gwaith ni yn WPD yw sicrhau bod cyflenwad dibynadwy o bŵer yn cyrraedd eich cartref neu eich busnes drwy ofalu am isadeiledd y rhwydwaith ddosbarthu trydan.

Mae tua 20% o'r bil trydan domestig cyffredin yn cael ei dalu'n anuniongyrchol i ni i ddosbarthu'ch pŵer. Rydym yn gweithio ar ein cynlluniau buddsoddi ar gyfer 2015-2023, a hoffem eich gwahodd i roi eich barn ynglŷn â sut y dylem wario'ch arian i gynnal, gwella a moderneidio'r rhwydwaith.

Rydym ar hyn o bryd ar 'gymal tri' ein proses ymgynghori ac mae sawl ffordd y gallwch chi ddweud eich dweud.

I rannu'ch barn ynglŷn â'n cynlluniau am y dyfodol a'r ffordd yr ydym yn cyfathrebu gyda rhanddeiliaid, ebostiwch Alex Wilkes, Rheolwr Cyswllt Rhanddeiliaid: awilkes@westernpower.co.uk

Ymgynghoriad cynllun busnes

Cliciwch yma i ddarllen ac ymateb i'n ymgynghoriad ar y cynllun busnes 2015-2023 diweddaraf.