Skip to main content

Hyfforddi

Mae datblygiad parhaus ein staff yn flaenoriaeth i WPD. Bob blwyddyn mae pob gweithiwr yn cymryd rhan mewn adolygiad datblygu perfformiad blynyddol gyda'u rheolwr llinell ble mae cyfleoedd datblygu a gofynion hyfforddi yn cael eu trafod.

Mae gan y cwmni ei gyfleusterau hyfforddi pwrpasol eu hun yn Taunton a Tipton, lle mae'r rhan fwyaf o'r hyfforddiant gweithredol a thechnegol yn digwydd. Mae gan y ganolfan enw da yn genedlaethol am ragoriaeth ac yn aml yn darparu hyfforddiant allanol ar gyfer cwmnïau trydan eraill.

Os ystyrir yn briodol a pherthnasol, gall gweithwyr cyflogedig hefyd wneud cymwysterau proffesiynol ychwanegol yn WPD a bydd y cwmni yn aml yn ystyried noddi’r astudiaethau ychwanegol hyn os ydynt yn gysylltiedig â rôl unigolyn gyda'r busnes. Rydym yn credu trwy annog ein staff i barhau â hyfforddiant yn y gweithle y byddent yn awyddus i ddatblygu  eu gyrfaoedd yn WPD.