Skip to main content

Hygyrchedd

Sut i ddefnyddio'r wefan hon

I bori drwy'r wefan hon, defnyddiwch y bar dewisiadau ar draws pen uchaf y dudalen a'r adranau sy'n ymddangos wrth i chi hofran dros y gwahanol opsiynnau. Fel arall gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio ar frig y dudalen neu ymweld â'n adran ‘Chwilio’
 

Sylwch fod yna rannau o'r safle sydd yn anhygyrch, er enghraifft ein swyddogaeth sgwrsio ar y we. Yn yr achos hwn, cysylltwch â ni dros y ffôn, e-bost neu Text Relay, manylion isod:

Rhif argyfwng - 0800 6783 105;
Ymholiadau cyffredinol - 0800 096 3080;
Text Relay - deialwch 18001 cyn y rhif argyfwng neu ymholiadau cyffredinol; 
E-bost - info@westernpower.co.uk;
Typetalk - 0345 601 2318 ;
Text Rely 18001 yna 0800 6783105;
Testun - 07537 402105;
Trydar - @wpduk;
Facebook -Western Power Distribution.

Sut i newid maint y tecst ar y wefan hon

Gallwch wneud y tecst yn fwy neu'n llai o ben uchaf unrhyw dudalen. 

Defnyddwyr Internet Explorer

 • Dewiswch View (ar y bar dewisiadau ar frig y porwr)
 • Dewiswch Text Size
 • Dewiswch y maint

Gallwch hefyd ddal CTRL i lawr a defnyddio olwyn y  llygoden ar yr un pryd i newid maint y testun.

Defnyddwyr Mozilla Firefox

 • Defnyddiwch olwyn y llygoden (neu ddal CTRL i lawr a defnyddio'r alwedd + i gynyddu maint y ffont) i newid maint y testun.

Defnyddwyr Safari

 • Cliciwch ar View yn y ddewislen Safari ar frig eich tudalen.
 • Pan mae dewslen arall yn ymddangos, cliciwch ar Make Text Bigger.
 • Byddwch yn gweld bod yr holl decst ar y deudalen yr ydych yn edrych arni yn cynyddu mewn maint. I gynyddu'r maint ymhellach, ailadroddwch y camau hyn.

Sut i newid y ffont ar y wefan:

Gallwch newid y ffont ar y wefan hon drwy glicio ar eich dewis o ffont ar frig unrhyw dudalen. 

Defnyddwyr Internet Explorer

 • Agorwch yn ffenestr Internet Options drwy fynd i Tools.  Dan History cliciwch Fonts a dewisiwch y math yr hoffwch, yna cliciwch OK.
 • Ewch i Accessibility o fewn Internet Options a chliciwch ar Ignore font styles/font sizes specified on Web pages
 • Yna cliciwch OK. Dylech nawr allu gweld gwahaniaeth mewn ffont.

Defnyddwyr Firefox

 • Ar frig y ffenestr Firefox, cliciwch ar y botwm Firefox button (Menu Tools yn Windows XP) ac yna clicio Options.
 • Dewiswch y panel Content.
 • Dan Fonts & Colors, defnyddiwch y dewislenni sy'n gollwng lawr i ddewis y ffont a lliw yr hoffwch.
 • Cliciwch OK i gau y ffenest Dewsiadau.

Defnyddwyr Safari

 • Cliciwch y ddewislen Safari ar ffenestr eich porwr a chlicio Preferences i lansio Safari Preferences. Fel arall, daliwch fysellau Command-, (comma) i lansio'r ddewislen.
 • Cliciwch y tab Appearance a chlicio'r botwm Select wrth y blwch ffont 'Standard'.
 • Dewiswch y ddolen All Fonts yn y blwch Collections i weld y rhestr lawn o ffontiau. Cliciwch gategori yn y ffenestr chwith i weld mathau arbennig o ffontiau.
 • Dewiswch y ffont i'w ddefnyddio a dewiswch faint yn yr adran Size. Dewiswch unrhyw opsiynnau eraill, megis paragraffu, yna cliciwch y ddewislen yn y gornel waelod ar y chwith.
 • Cliciwch Preview i weld y newidiadau cyn eu Cadw. Caewch y blwch ffontiau pan ydych yn fodlon.
 • Cliciwch Select wrth yr adran Fixed-width font a dewiswch pa opsiynnau i'w defnyddio. Caewch y blwch ffontiau ar ôl gorffen a chaewch 'Safari Preferences'.

Sut i newid lliw y testun a'r cefndir

Efallai y gwelwch bod lliwiau penodol yn ei gwneud yn haw i chi ddarllen ein gwefan.

Defnyddwyr Internet Explorer

 • Agorwch y ffenestr Internet Options drwy fynd i Tools.
 • Dan History, dewiswch Accessibility a chlicio ar Ignore colours specified on Web pages.
 • Cliciwch OK.

Defnyddwyr Firefox

 • Ewch i Edit Preferences, Appearance, Colours.
 • Dewiswch Always use my colours, overriding document, yna dewisiwch eich lliwiau.

Cwsmeriaid sydd ag anhawster clywed

Mae ein gwefan wedi ei chynllunio i ganiatau i Ddarllenwyr Sgrin ddarllen y tudalennau. Os oes gennych ymholiad ynglŷn â gwasanaeth cysylltwch â ni ar -

Typetalk - 0345 601 2318;
Text Rely - 18001 yna 0800 6783105;
Testun - 07537 402105;
Trydar - @wpduk;
E-bost - info@westernpower.co.uk.

Rydym wedi derbyn y Uwch na Geiriau achrediad gan Action on Loss (AOHL), gynt RNID Clyw, am y lefelau rhagorol o wasanaeth a hygyrchedd i gwsmeriaid a gweithwyr sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw.

Louder than Words logo

Cwsmeriaid sydd ag anhawster gweld

Os yr hoffech dderbyn taflenni cwsmeriaid mewn Braille neu ar CD sain ffoniwch ni ar 0800 05566833.

Gwrandewch ar y wefan hon gyda BrowseAloud Plus

Os ydych yn defnyddio ffôn symudol, tabled, PC neu Mac, bydd BrowseAloud Plus yn darparu’r offer cymorth darllen lleferydd ‘rydych eu hangen am ddim.

Beth yw BrowseAloud Plus?

Mae BrowseAloud Plus yn darllen cynnwys gwefan yn uchel gan ddefnyddio llais mwy naturiol er mwyn trawsnewid eich profiad darllen ar-lein. Mae nodweddion newydd yn cynnwys: cyfieithydd, symleiddiwr, cuddio sgrîn, a sgriniau cyffwrdd a'r gallu i bersonoli y gosodiadau i weddu i anghenion a dewisiadau unigol.

Pwy all BrowseAloud Plus yn helpu?

Mae BrowseAloud Byd Gwaith yn helpu pobl sy’n ymweld â’r wefan sydd angen cefnogaeth darllen ar-lein a rhai sydd yn well ganddynt wrando ar wybodaeth yn hytrach na’i ddarllen. Mae’r rhai ag anableddau print, fel dyslecsia neu nam ysgafn ar y golwg, y rhai sydd â Saesneg fel ail iaith yn gweld BrowseAloud Plus yn arbennig o ddefnyddiol.

Sut allai gael BrowseAloud Plus?

Cliciwch ar y panel BrowseAloud sy'n ymddangos ar waelod pob tudalen ar y wefan hon i lansio’r bar offer BrowseAloud Plus yna cliciwch ar unrhyw destun i’w glywed wedi ei ddarllen yn uchel.

Am fwy o wybodaeth ewch i  www.browsealoud.com

Os oes gennych gŵyn

Neu os oes gennych adborth ar ein gwasanaeth cysylltwch â ni ar:

Text Relay - 18001 0800 0556833
Ffacs - 0117 9332428
Ebost - complaints@westernpower.co.uk

Dywedwch wrthym sut orau i gysylltu yn ôl, er enghraifft drwy lythyr, ffacs, ebost neu neges testun i'ch ffôn symudol.

Os y byddwn angen ymweld â chi yn eich cartref

Os oes angen cyfieithydd BSL neu unrhyw fath arall o gyfieithydd arnoch ar gyfer ymweliad cartref gadewch i ni wybod a gallwn drefnu hyn heb unrhyw ffi.