Skip to main content

Safonau gwarantedig

Fel busnes dosbarthu trydan rydym yn ceisio darparu'r gwasanaeth y mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl ac yn ei haeddu, ac rydym yn gweithio i'r safonau a osodir gan y Rheoleiddiwr Nwy a Thrydan (Ofgem).

Cliciwch y canlynol am fanylion y safonau hyn, lle maent yn berthnasol a'r taliadau iawndal perthnasol -

Am ragor o fanylion cysylltwch â:

Tony Taylor
Information Centre Manager
Western Power Distribution
Avonbank
Feeder Road
Bristol
BS2 0TB

Ffôn  0117 933 2081
Ffacs 0117 933 2428

Ebost  ttaylor@westernpower.co.uk