Skip to main content

Teacher Zone (Cymraeg)

Credwn ei bod yn hollbwysig i addysgu pobl ifanc am y rôl allweddol y mae trydan yn ei chwarae yn ein bywydau - a'r peryglon dan sylw pan na chaiff ei drin â pharch.

Mae gennym swyddog addysg penodedig y gallwch gysylltu â nhw os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth:

Ruth Adams
rsadams@westernpower.co.uk

Yma fe welwch chi:

   - 10 categori pwnc gyda thaflenni ffeithiau a thaflenni gwaith i'w lawrlwytho;

   - Adnoddau ychwanegol fel cardiau senario a gemau geiriau gydag atebion i bawb;

   - Cliciwch yma i lawrlwytho ein Poster Teithio Trydan.